داداشی...

‏🍃🌸🍃


داداش داشتن خودش یه زندگیه.

داداش داشتن یعنی به جون داداشم راست میگم.

یعنی به جون داداشم که میخوام دنیا نباشه.

یعنی ....اق دادااااااااشمو عشقه

یعنی.....میگه اجی اینی که پوشیدم بهم میاد خوبه؟

یعنی......دعوا،کتک کاری ،خنده ،اشتی

یعنی ......فوتبال نگاه کردن وکل کل های باحال

یعنی.......روت غیرت داره

یعنی .....کسی نگات کنه مرگش حلاله

یعنی......همه بهت میگن تو ابجیشی برو باهاش حرف بزن راضیش کن

یعنی.....یعنی انقداذیتش کنی کفری بشه داد بزنه مامااااان بیا اینو جمش کن  

یعنی......تنها پسری که بهت نارو نمیزنه

یعنی ......نمیزاره زمین بخوری

یعنی .....اجی من عاشق شدم جون من برو مامانو راضیش کن

یعنی.....جوجو پاشو یه چایی بریز ببینم بزرگ شدی یا نه

یعنی......بیکس و تنها نیستی 

یعنی......مراقبته 

یعنی.....پشتت وایساده مثل کوه 

یعنی.......کسی هست که به پشت گرمیش زندگی میکنی

یعنی...........یکی هست که تا ته ته ته دنیا باهاته


سلامتی همه داداشا❤️
پ.ن: البته از داشتن داداشی محروممم😩

اما بجاش یکی بود که بهم میگفت داداشی که الان اونم نیست...😩

/ 1 نظر / 75 بازدید