ای کاش میشد....

اون یکی وبلاگم نمیدونم چرا حذف شده!!!!

دوباره دارن چ غلطی میکنن تو این پرشین بلاگ نمیدونم

انگار خطر از بیخ گوشم رد شده

البته به گفته پرستار!!!

آخه میگفت اگه دیرتر میرسوندنت

برای همیشه میرفتی تو کما 😁

نمیدونم کی منو رسونده این خراب شده

کاش دوسه تا قرص بیشتر میخوردم همونجا تموم میشد...

اینجا هم شانس نداریم

این دنیای لعنتی دست از سرم بر نیمدایره

جالبه ک مرگمم دست خودم نیست

نمیدونم چرا هستم هنوز؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 536 بازدید