حرف دل...

  • روزی که فک کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچوقت ولش نکن، ممکنه دوباره تکرار نشه، باید ده پونزده سال بگذره تا بفهمی که همون یه بار بوده؛ که حالت دیگه خوب نمیشه، " عشق " یعنی "حالت" خوب باشه!


/ 0 نظر / 27 بازدید